top of page
Signez le bail

Onze tarieven

Taxatie van uw eigendom

Verkoop in onderling overleg

Verkoop lijfrente


Evaluatie interview & ideeën - /visio-conferentie

Evaluatiegesprek & reflectie leidt - afspraak ter plaatse

Financieel verslag en prognoses

Uitvoering: verkoop van uw eigendom

Selectie van en verbinding met een deskundige

*Het toe te passen btw-tarief is 21%.

PerpetuHome Classic

Gratis.

3% exclusief btw*

Betaald door de koper


 

 

50 € excl.btw*

70 € excl. btw*/ ter plaatse

 

200 € excl. btw*

 

Zie PerpetuHome Classic tarieven

Afhankelijk van de opdracht van 50 € tot 150 € btw*

PerpetuHome Begeleiding

bottom of page