top of page

De aankoop van een lijfrente

"Koper, de 6 essentiële elementen om te weten vóór elke investering in lijfrente"

Ancre 3

DE WAARDE VAN HET GOED

01

Zoals bij elke aankoop van onroerend goed wordt een waarde vastgesteld door de verkoper of een deskundige. Op basis van de geschatte waarde van het onroerend goed worden een boeket* en een lijfrente* berekend volgens verschillende factoren, waaronder de leeftijd op het moment van de verkoop en de behoeften van de verkoper. Het is ook op basis van deze waarde dat de registratierechten zullen worden berekend.

HET BOEKET

02

Het boeket is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen bij de aankoop van het onroerend goed. Afhankelijk van de leeftijd van de koper varieert dit bedrag tussen 10 en 30% van de waarde van het onroerend goed.

DE LIJFREN

03

Het bijzondere van een Viager aankoop is de betaling van een annuïteit aan de verkoper die het goed al dan niet zal bewonen. In de Viager verkoop worden de termen Viager occupé of Viager libre gebruikt. In het algemeen wordt de annuïteit betaald voor 10, 15 of 20 jaar.

RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING VS. VRUCHTGEBRUIK

04

Dit zijn begrippen die moeten worden begrepen alvorens een Viager aan te schaffen.

Indien bij de verkoop van de woning wordt bepaald dat het gebruiks- en bewoningsrecht aan de verkoper wordt verleend, zal deze laatste in de woning kunnen blijven wonen, maar niet de vruchten van dit recht kunnen plukken, d.w.z. de ontvangen huren op het moment dat de verkoper (de lijfrentetrekker) besluit de woning te verlaten.

 

Indien daarentegen op het moment van de verkoop het vruchtgebruik wordt behouden door de verkoper (de lijfrentetrekker), zal deze laatste niet alleen het pand kunnen bewonen, maar ook de vruchten kunnen plukken, d.w.z. de huren.

Bijgevolg zal bij verkoop in vruchtgebruik een lagere huurprijs worden berekend dan bij verkoop in recht van gebruik en bewoning.

REGISTRATIERECHTEN

05

Bij elke verkoop van een onroerend goed worden kosten afgetrokken, waaronder registratierechten. Deze worden berekend op basis van de waarde van het onroerend goed en variëren naargelang het gewest waarin het zich bevindt, namelijk 10% in het Vlaams Gewest en 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

KOSTEN EN BELASTINGEN

06

Klik hier voor meer details: Belasting & Lijfrente

Ancre 1
Ancre 2
Découvrir le viager en vidéo

Découvrir le viager en vidéo

Vous souhaitez être informé de nos offres ? Inscrivez-vous via notre formulaire

bottom of page