top of page
Les hommes avec calculatrice

DE BEREKENING VAN DE LIJFRENTE IS GEBASEERD OP 4 BELANGRIJKE ELEMENTEN

01

Waardebepaling

02

03

Leeftijd verkoper(s)

04

Vruchtgebruik of gebruiksrecht

Vrije of bewoonde lijfrente

01

Eigendoms-waarde

Het belangrijkste element bij het simuleren van een boeket en een lijfrente is natuurlijk de schatting van de waarde van uw eigendom.   Het is de taak van de vastgoeddeskundige om een zo eerlijk mogelijke prijs te bepalen. Hij zal rekening houden met de karakteristieken van uw goed en de huidige marktwaarde.

 

Nemen we als voorbeeld een huis in Anderlecht geschat op 315.000 EUR

Valeur du bien (Calcul viager)
  • In het geval van een vrije lijfrente blijft de verkoper de vruchten van het goed ontvangen zonder er zelf voor te hoeven zorgen. Aangezien de verkoper het pand niet zal betrekken, zal de koper al de vruchten kunnen plukken. Dit zal dus een directe invloed hebben op de berekening van de lijfrente, waardoor de kandidaat-verkoper (de schuldeiser) een hoger maandelijks inkomen krijgt in vergelijking met de bezette lijfrente.

  • In het geval van een bewoonde lijfrente kan de kandidaat-verkoper in het pand blijven wonen na de verkoop van zijn lijfrente. Daarom zal van de waarde van het pand het bedrag van de huur moeten worden afgetrokken dat normaliter voor een gelijkwaardig pand (met name dezelfde oppervlakte en ligging) zou worden ontvangen.

Bijvoorbeeld: voor een verkoper die wil profiteren van een annuïteit gespreid over 20 jaar met een geschatte huur van €750, betekent dit dat de waarde van het onroerend goed met : 750*12maanden*20jaar: €180.000​

02

Lijfrente vrij of bezet?

Viager libre occupé (Calcul Viager)

03

Leeftijd verkoper?

Kan ik een lijfrente krijgen voor 10, 15 of 20 jaar? Het antwoord wordt gegeven door de lijfrente-expert of de notaris, die aan de hand van sterftetabellen de berekening van de lijfrente en de looptijd ervan bepaalt.

Meestal zal uw lijfrenteadviseur of notaris de Schryvers- of Christian Jaumain-tabellen gebruiken, die onmisbare hulpmiddelen zijn bij het simuleren van een lijfrenteverkoop. Deze sterftetabellen zijn gebaseerd op cijfers van Statbel en houden rekening met de levensverwachting volgens uw leeftijd.

Jongeren kunnen profiteren van een langere periode en een verlaagd boeket (over het algemeen +/- 10% van de waarde van het onroerend goed)

Aan de andere kant van de schaal, hoe ouder u wordt, hoe hoger het boeket zal zijn (over het algemeen +20% van de waarde van het onroerend goed).

 Bron: Statbel - Tabel levensverwachting (België)

Source - Statbel - Espérance de vie
Age du vendeur (calculviager)

Vruchtgebruik of gebruiksrecht? Bij het simuleren van de verkoop van een lijfrente wordt de kandidaat-verkoper(s) gevraagd de duur van de lijfrente-uitkering te definiëren aan de hand van de leeftijd.  Een andere factor is echter van invloed op de berekening van de lijfrente, namelijk de keuze tussen een lijfrente met recht van vruchtgebruik of met gebruiksrecht.

In het algemeen zal een annuïteit met een gebruiksrecht 10% hoger zijn dan een annuïteit met een recht op de vruchten.

.

04

Vruchtgebruik of gebruiksrecht?

Usufruit ou usage (calcul viager)

Neem contact met ons op voor meer informatie of een gratis offerte.

bottom of page