top of page

EEN LIJFRENTEN VERKOPEN :
De essentiële stappen

ANALYSE VAN UW BEHOEFTEN

01

Vóór elke verkoop is het sterk aan te raden uw project te bespreken met een in lijfrente gespecialiseerde professional.


De Viager-expert zal u helpen het beste evenwicht te vinden tussen de eerste betaling, de ontvangen lijfrente en de duur van de lijfrente.

WAARDERING VAN HET EIGENDOM

02

Na analyse van uw behoeften en uw persoonlijke situatie (alleenstaande of gezamenlijke lijfrente; eigendomstitel, enz.) zal de lijfrente-expert een meer volledige schatting maken van het appartement/huis, rekening houdend met uw wensen, zodat de waarde van het boeket kan worden bepaald en de lijfrente kan worden berekend op basis van de wettelijke regels die op dit gebied gelden.

VEKOOPSOVEREENKOMST

03

3.1. Uw beslissing is genomen, u hebt de verschillende mogelijkheden geanalyseerd en het juiste evenwicht gevonden tussen het Boeket, de Lijfrente en de Looptijd van de lijfrente die u wenst op te zetten. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst die u met de verkoper ondertekent.

Ter voorbereiding van de verkoop wordt u gevraagd de volgende documenten en certificaten te verstrekken documenten en certificaten:
 

 1. Stedenbouwkundige informatie (op te vragen via uw notaris)

 2. Het EPC-certificaat (energie-impact van uw woning)

 3. De eigendomsakte

 4. Het certificaat van elektrische keuring 5.

 5. (Verkoop van een appartement): de laatste 3 notulen van de algemene vergadering van de eigenaars)

 6. (Benzinetank): het lekbewijs

 7. Het postinterventiedossier, met vermelding van de uitgevoerde werken en de gebruikte materialen.

 8. .Bodemverontreiniging: Dit certificaat wordt verstrekt door de regionale overheid


  * Bij de verkoop van een appartement wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken voordat het pand te koop wordt aangeboden:
 

 • Het bedrag van de achterstallige betalingen van de verkoper;

 • De situatie van de afroepen van fondsen bestemd voor het reservefonds en besloten door de algemene vergadering vóór de eigendomsoverdracht;

 • De staat van eventuele gerechtelijke procedures;

 • De notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de laatste drie jaar;De laatste door de algemene vergadering goedgekeurde balans.


* PerpetuHome zal u uiteraard gedurende het hele proces bijstaan.


BEZOEKEN & VERKOOPOVEREENKOMSTEN

04

U informeert uw makelaar over uw voorkeuren met betrekking tot de dagen en tijdstippen waarop potentiële kopers worden bezocht.

VERKOOPVOORSTEL

05

Na ontvangst van het koopvoorstel van de kandidaat-koper zal uw adviseur dit met u bespreken. In de meeste gevallen zal het compromis met de notaris worden besproken.  De notaris begeleidt beide partijen bij het opstellen van de voorlopige koopovereenkomst.

KOOPAKTE

06

Gemiddeld tussen 2 en 4 maanden na de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst wordt u bij de notaris ontboden om de koopakte van de lijfrente te ondertekenen. Op deze datum ontvangt u het door de verkoper betaalde boeket en kan de betaling van de lijfrente beginnen.

Voor informatie over kosten en belastingen kunt u de volgende pagina
raadplegen: Lijfrente, kosten en fiscaliteit

Neem contact met ons op voor meer informatie of een gratis offerte

bottom of page